Welkom op de site van
Tolkamp Agri Service
Voor al uw agrarisch loonwerk
landbouw transport
Maishakselen met bunker
Oogstwerkzaamheden

Nieuw bij Tolkamp agri transport
De Shakaerator grasland-cultivator is geschikt voor grasland en voor gras- en sportvelden. De Shakaerator maakt gebruik van een uniek vibratiesysteem waardoor significant minder vermogen nodig is dan bij een andere grasland-cultivator met dezelfde werkbreedte en evenveel tanden. Hiermee bereikt u hetzelfde resultaat met een aanzienlijk lager benodigd vermogen en brandstofverbruik. De Shakaerator in graslanduitvoering bewerkt de grond tot maximaal 350 mm diep en gaat bodemverdichting te lijf. Het oppervlak en de wortelzone van het gras blijven in tact waardoor grasgroei en -opbrengst gemaximaliseerd worden.
Bodem bepaalt ruwvoeropbrengst
Met lagere melkprijzen en hoge prijzen voor krachtvoer, bijproducten en maïs is de beschikbaarheid van kwalitatief goed ruwvoer voor melkveehouders meer dan ooit een kostprijsbepalende factor. In veel gevallen betekent dit dat er meer droge stof per hectare geoogst moet worden. Hierbij komt de specialistische kennis en kunde van loonwerkers van pas. Zij nemen immers steeds vaker de professionele melkveehouder de ruwvoerproductie en graslandverzorging uit handen. Door de steeds strenge mestaanwendingsnormen is de rol van kunstmest en dierlijke mest steeds eerder uitgespeeld en is efficiënter graslandbeheer nodig. De opbrengstbepalende bodem wordt hierbij echter vaak onvoldoende belicht.
Bodemverdichting te lijf met de SHAKAERATOR
Storende lagen die worden veroorzaakt door zware machines en niet in het minst door weidegang belemmeren de ontwikkeling van het bodemleven. Een slechte doorlaatbaarheid veroorzaakt bovendien zuurstofgebrek. Een gezonde niet verdichte bodem zorgt voor een verhoogde activiteit van bacteriën en schimmels zodat voedingsstoffen vrijkomen die de plant kan benutten. De McConnel SHAKAERATOR grasland-cultivator heft storende lagen op en belucht de bodem. Het bodemleven kan zich weer optimaal ontwikkelen zodat de eigen ruwvoerproductie toeneemt. Start daarom nu met de McConnel SHAKAERATOR GL grasland-cultivator voor een optimale waterberging en zuurstofvoorziening en leg al vóór de eerste snede de basis voor een top opbrengst.

Voordelen van de SHAKAERATOR GL grasland-cultivator:
"    Uniek vibratiesysteem met een een lage vermogensbehoefte en werking 'als een warm mes in boter'
"    Vermindert de bodem- en ondergrondverdichting aanzienlijk
"    vibratiesysteem vermijdt rugvorming in de graszode
"    Bevordert het bodemleven en de biologische activiteit
"    Minimale verstoring van de zode/toplaag
"    Verbetert de afwatering en vergroot het natuurlijk waterbergend vermogen van de bodem
"    Verbetert de bodemstructuur
"    Verhoogd de gewasopbrengst
"    Uitstekend geschikt voor grasland, sportvelden en evenemententerreinen

Daarnaast transport van:
- Zand /grind - Bloembollen
- Puin - Aardappelen
- Bouw- en sloopafval - Compost / Houtsnippers
- Mais (snijmais / korrelmais} - Vaste mest / Drijfmest
- Graan / Zaad - e.a. grondstoffen

 

Het weer

Aalten

Vochtigheid:
Wind: ,


/


/


/
KWeather is powered by Kaleidoscoop